Hlavní strana

informace o projektu

informace o projektu

aktivity projektu

aktivity projektu

výstupy a dokumenty

výstupy a dokumenty

projekty MPSV

projekty MPSV

Projekt Podpora procesů v sociálních službách úspěšně zakončen!

Dne 31. 12. 2015 byla úspěšně ukončena realizace systémového projektu “Podpora procesů v sociálních službách”, který započal 1. 6. 2010.

Projekt s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/04.00005 byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Po dobu realizace trvala úzká a přínosná spolupráce s partnery projektu jako je Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úřad vlády ČR, Úřad vlády ĆR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, Asociace krajů České republiky - odstoupila na vlastní žádost v červenci 2012. Bylo vytvořeno přes 3.400 stránek odborných textů (Analýzy a výzkumy, Studie proveditelnosti, Právní analýzy,…)
Bylo zpracováno více jak 40 výstupů. Do činností projektu bylo zapojeno okolo 420 externích odborníků ve více jak 32 pracovních skupinách projektu. Přes 1.000 pracovníků sociálních služeb se účastnilo konzultačních procesů. Pro veřejnost bylo uspořádáno 5 velkých odborných konferencí pro informovanost a 6 tiskových konferencí. Vydáno bylo 8 tiskových zpráv a okolo 36 článků nejčastěji v odborných časopisech (Sociální služby, Rezidenční péče, Sociální práce) nebo veřejných mediích (Deník MF Dnes, Deník Právo).

 

 

Archiv aktualit
Rychlý kontakt: Emailprojekt.procesy@mpsv.cz