Podpora asistivních technologií (aktivita 13)

Asistivní technologie jsou technologie, s jejichž využitím je možné docílit zkvalitnění životních podmínek osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním, nebo s jejichž pomocí lze poskytovat takzvané “inkluzní služby”. Koncept ATIS (Assistive technologies and inclusion services) se v moderních státech používá pro zlepšování poskytovaných služeb klientům sociálního a zdravotního systému. Celý koncept zasahuje do služeb sociálních, zdravotních a zdravotnických a také do prostředí domácí a neformální péče.

Klíčová aktivita č. 13 má za cíl zhodnotit současnou situaci v oblasti rozvoje a využívání asistivních technologií (nejen v prostředí sociálních služeb) a nastavit mechanismy pro jejich využití ve prospěch osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním a jejich okolí.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

 1. Analyzovat aktuální stav využití asistivních technologií jako nástroje kompenzace sociální a zdravotní exkluze, jako možnosti efektivnějšího využívání informací o stavu člověka a jejich využití v oblasti sociálních služeb.  Dále analyzovat možnosti dalšího rozvoje využití ICT (informační a komunikační technologie) a asistivních technologií pro inovace v oblasti vybraných veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením, v sociálních a zdravotních službách poskytovaných zejména ve vlastním prostředí příjemcům péče a služeb.
 2. Provést šetření nákladů a cen u sociálních služeb využívajících asistivní technologie (např. tísňová péče). Dále kvantifikovat ekonomické přínosy a předpoklady zvýšení efektivity při využití asistivních technologií u neformální péče a sociálních služeb, včetně porovnání s vybranými zeměmi EU.
 3. Vytvořit znalostní bázi pro využití asistivních technologií v oblasti neformální péče, sociálních služeb a v oblasti kompenzačních a inkluzních pomůcek.
 4. Stanovit principy rozvoje asistivních technologií a služeb postavených na těchto technologiích a skrze konkrétní návrhy legislativních změn integrovat tyto principy do podporovaných procesů modernizace v oblasti sociální péče.

Výstupy:

 • Pracovní dokument shrnující oblast asistivních technologií a možností jejich využití v systémech sociálních, zdravotních a v systému neformální péče.
 • Studie využití asistivních technologií nejen v prostředí sociálních služeb
  • Část Možnosti využití asistivních technologií při poskytování sociálních služeb
  • Část Možnosti využití asistivních technologií u některých zdravotních služeb
  • Část Možnosti využití asistivních technologií v prostředí neformální a domácí péče
  • Část Možnosti využití specifických asistivních technologií pro kompenzaci handicapu u osob se zdravotním postižením
 • Analýzy související s tématem podpora a využívání asistivních technologií v ČR
  • Část Ekonomická rozvaha využívání asistivních technologií
  • Část Společné principy pro stanovení regulačního a procesního rámce pro využívání asistivních technologií v ČR
  • Část Definování oblastí dalšího rozvoje asistivních technologií v ČR

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz