Archiv Blogu

Dne 17. 4. 2013 se v Praze uskutečnila odborná konference s názvem „Efektivita a sociální služby“

konference00001

V rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ se dne 17. 4. 2013 v Praze uskutečnila odborná konference s názvem „Efektivita a sociální služby“, pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí. Záměrem konference bylo nejen seznámit odbornou veřejnost s projektem a jeho aktuálními výstupy, ale také ukázat zkušenosti

Označeno v Archiv

Provázanost sledování problematických sociálních jevů na softwarovou aplikaci

batn-obyč

V rámci Aktivity – „Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení“ dochází k přípravě komplexní mapy datových zdrojů využitelných programem ArcGis, v němž bude možné vizualizovat sociální jevy vedoucí k sociálnímu vyloučení (exkluzi). Zároveň probíhá série jednání

Označeno v Archiv

Příprava nového konceptu druhů služeb

batn-obyč

Momentálně dochází k setkáním pracovní skupiny, jejíž hlavním úkolem je zpracovat rozdělení služeb podle nového modelu. Cílem této práce je zredukovat počet druhů služeb, kterých je nyní v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definováno celkem 33. Stávající druhy

Označeno v Archiv
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz