Konference Hradec Králové

V rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ se v Hradci Králové dne 20. 10. 2015  uskutečnila závěrečná odborná konference se stejnojmenným názvem.

Závěrečná konference projektu “Podpora procesů v sociálních službách” si kladla za cíl seznámit odbornou veřejnost s výstupy vzniklými v rámci projektu a nově připravovanými návrhy změn systému sociálních služeb. Se svými příspěvky vystoupili především zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a partnerů, kteří se podílí na připravovaných změnách a dále odborníci z praxe. Konference se zúčastnilo 200 odborníků ze sociální oblasti.

Sborník prezentací

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz