Konference Praha


V rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ se dne 17. 4. 2013 v Praze uskutečnila odborná konference s názvem „Efektivita a sociální služby“, pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Záměrem konference bylo nejen seznámit odbornou veřejnost s projektem a jeho aktuálními výstupy, ale také ukázat zkušenosti zahraničních kolegů s problematikou měření výsledků a sledování efektivity sociální služeb.  Vedle odborníků z české sociální sféry se jednalo i o pozvané hosty ze Státu Izrael a Velké Británie. Celkem se zúčastnilo konference 110 odborníků ze sociální oblasti.

konference00001

 

Úvodní slovo
(Petr Hanuš – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Záznam celé konference a prezentace můžete shlédnout zde
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz