Konference Hradec Králové


V rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ se dne 13. 2. 2014 v prostorách Univerzity Hradec Králové uskutečnila další odborná konference s názvem „Efektivita a sociální služby II.“, pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Hlavní témata konference a navazujících dílčích workshopů se týkala změn v typologii sociálních služeb, vývoje efektivity sociálních služeb a jejího financování. V debatě se experti zaměřili také na dílčí výsledky individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. Celkem se zúčastnilo konference 111 odborníků ze sociální oblasti.

4

Úvodní slovo
(Monika Žumárová – prorektorka, Univerzita Hradec Králové, Radek Suda – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Záznam celé konference a prezentace můžete shlédnout zde

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz