Konference Brno


V rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ se v Brně dne 1. 12. 2014  uskutečnila odborná konference s názvem „Vývoj sociálních služeb ve srovnání se zahraničím“, pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V pořadí již třetí konference v rámci projektu “Podpora procesů v sociálních službách” se týkala především efektivity, kvality, financování sociálních služeb a role sociálního pracovníka v tomto systému ve srovnání s mezinárodními zkušenostmi. Se svými příspěvky vystoupili vedle odborníků z české sociální sféry i zahraniční hosté ze Státu Izrael. Konference se zúčastnilo přes sedm desítek odborníků ze sociální oblasti.

web

Úvodní slovo
(Zuzana Jentschke  Stöcklová – náměstkyně ministryně pro sociální a rodinou politiku, Mgr. David Pospíšil – ředitel odboru sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

               
  

Záznam celé konference a prezentace můžete shlédnout zde

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz