V rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ se v Praze dne 10. 3. 2015  uskutečnila odborná konference s názvem „Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně“.

V pořadí již čtvrtá konference v rámci projektu “Podpora procesů v sociálních službách” si kladla za cíl seznámit odbornou veřejnost s nově připravovanými návrhy změn systému sociálních služeb, které souvisejí s realizovaným projektem. Se svými příspěvky vystoupili především zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kteří se podílí na připravovaných změnách a dále odborníci z praxe. Konference se zúčastnilo 182 odborníků ze sociální oblasti.

IMG_1576

Úvodní slovo
(Mgr. David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

     

Záznam celé konference a prezentace můžete shlédnout zde
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz