Materiálně technický standard

Materiálně technický standard (MTS) pro domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a týdenní stacionáře (TS)

Materiálně technický standard (MTS) pro domovy pro seniory (DS) a domovy se zvláštním režimem (DZR)

Materiálně technický standard (MTS) pro chráněné bydlení (CHB)

Materiálně technický standard (MTS) pro preventivní pobytové služby (PPS)

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz