Publikovali jsme


2/2015   Deník MF DNES – Nová etapa v rozvoji asistivních technologií  

2/2015   Časopis Sociální služby – Tlumočení pro osoby se sluchovým postižením a                           hluchoslepé v nové typologii sociálních služeb

1/2015   Časopis Sociální služby – Právní analýza financování sociálních služeb

12/2014   Časopis Sociální práce – Co udělat pro rozvoj asistivních technologií?

12/2014   Časopis Sociální služby – Jak sladit sociální služby a právní ochranu dětí? MPSV                 chystá několik opatření

11/2014   Časopis Sociální služby – Novou typologii sociálních služeb zhodnotili lidé z                         praxe

10/2014   Časopis Sociální služby – Nové nástroje pro sledování sociálních jevů

9/2014   Časopis Rezidenční péče – Testuje se kalkulační vzorec, tvoří se katalog                                 sociálních jevů

7-8/2014   Časopis Sociální služby – Jak zlepšit systém financování sociálních služeb?

7-8/2014   Časopis Sociální služby – Nastavení spolupráce systému sociálních služeb a                        systému SPOD

6/2014   Časopis Rezidenční péče – Systém stanovení úhrady u služby denního                                   stacionáře

6/2014   Časopis Sociální práce – Legitimita odmítnutí zájemce o poskytování sociální                       služby

5/2014   Deník Právo – Jaká je ochota lidí i firem přispívat na sociální služby?

5/2014   Časopis Sociální služby – Kdy může poskytovatel sociální služby informace                           poskytnout a kde ne?

4/2014   Časopis Sociální služby – Příprava nových druhů sociálních služeb pokročila                         do další fáze

3/2014   Časopis Rezidenční péče – Jak zařídit, aby pomoc v tíživé sociální situaci byla                       efektivní?

2/2014   Časopis Sociální služby – Komunita – možný směr sociální práce s mládeží

1/2014   Časopis Sociální služby – Kde vzít peníze na sociální služby?

12/2013   Časopis Sociální práce – Nepříznivé sociální situace

11/2013   Časopis Sociální služby – Nové druhy sociálních služeb

10/2013   Časopis Sociální služby – Tři varianty financování sociální péče

9/2013   Časopis Rezidenční péče – Pedikůru jako sociální službu?

8/2013   Deník Právo – Změny sociálních služeb

7-8/2013   Časopis Sociální služby – Změny sociálních služeb

6-7/2013   Časopis Sociální služby – Efektivita sociálních služeb

6/2013   Časopis Sociální práce – Kalkulovat neznamená přehlížet kvalitu

5/2013  Časopis Sociální služby – Efektivita a sociální služby

4/2013  Časopis Sociální služby – Umíme měřit výkonnost v sociálních službách?

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz