MPSV: Nový balíček služeb zlepší dostupnost sociální pomoci

Méně administrativy a zjednodušení systému pro poskytovatele sociálních služeb, dostupnější pomoc těm, kteří ji potřebují. To jsou cíle, které motivují Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) k zavedení takzvaného „balíčku sociálních služeb“, jejímž prostřednictvím by se celý systém měl stát přátelštější k lidem i podnikatelům.

Během posledních dvou let se téměř zdvojnásobil počet subjektů, které chtějí svému okolí poskytovat některé sociální služby. Ke konci května bylo v České republice registrováno 5723 programů, přičemž ještě v roce 2011 jejich počet lehce převyšoval tři tisíce. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto reaguje na potřeby vzešlé z praxe a plánuje zavést novinku v podobě redukování druhů sociálních služeb.

S pomocí tohoto nástroje by mělo dojít k rozdělení sociálních služeb do „balíčku“ – takzvaných trsů služeb (například denní stacionáře, odlehčovací služby ambulantní a centra denních služeb budou pod jednou registrací ambulantní služba sociální péče). Každá oblast bude specifikována tak, aby bylo zřejmé, co má služba zabezpečovat, jak má vypadat její standard po stránce technického či personálního zajištění a jak je finančně nákladná.

Poskytovatelé sociálních služeb si nově nebudou muset registrovat každou službu zvlášť, ale bude stačit, když si vyberou konkrétní „balíček“, ve kterém chtějí působit. Pro podnikatele se tímto způsobem zmenší administrativní zátěž, jejich klienti budou mít možnost zkontrolovat, že jejich péče dosahuje garantované úrovně.

V současné době uvažuje Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s odborníky v rámci pracovních skupin o šesti oblastech služeb, což by ve srovnání se současnými 32 druhy mohlo vést ke značnému zjednodušení a lepší orientaci občanů při vyhledávání pomoci, kterou potřebují. Proces tvorby karty ještě není zcela ukončen, s jejím zavedením se počítá v roce 2016.

Redukce druhů sociálních služeb, která je součástí projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách, není jediným nástrojem, který má vylepšit celý systém sociálních služeb. Navazuje na další projekty, kterým je například vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, financování sociálních služeb či plánování rozvoje sociálních služeb.

Hana Jandová,
zástupkyně tiskové mluvčí

Označeno v Archiv
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz