Nová studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb

V rámci jedné z aktivit projektu Podpora procesů v sociálních službách nechalo Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovat studii proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb.

http://podporaprocesu.cz/projekt/dokumenty/studie-proveditelnosti-pro-nastaveni-ucetnich-a-ekonomickych-standardu-pro-oblast-socialnich-sluzeb/

Označeno v Archiv
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz