Oponentní posudky k Analýze a výzkumu způsobů zajištění dlouhodobé sociálně zdravotní péče o příjemce příspěvku na péči

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz