Příprava nového konceptu druhů služeb

Momentálně dochází k setkáním pracovní skupiny, jejíž hlavním úkolem je zpracovat rozdělení služeb podle nového modelu. Cílem této práce je zredukovat počet druhů služeb, kterých je nyní v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definováno celkem 33. Stávající druhy by měly být na základě podobností a shod základních činností, které poskytovatel zajišťuje cílové skupině uživatelů, přiřazeny do tzv. trsů. Spolu s touto prací dochází k rozdělení činností na obligatorní (tedy ty, které poskytovatel musí být schopen zajistit vždy) a fakultativní (poskytovatel volí činnosti podle cílové skupiny uživatelů a jejich potřeb). Současná varianta návrhu zredukovala druhy služeb na 4 – 6, ovšem na modelu se stále pracuje. Po schválení bude finální koncept zaslán vzorku poskytovatelů ve velikosti 10% od každého současného druhu služeb a formou webového dotazníku bude sledována zpětná vazba, tedy, jestli je nový koncept pro poskytovatele vyhovující.

Aktualitu připravila: Petra Odehnalová a Daniela Lusková

Označeno v Archiv
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz