Projekt Podpora procesů v sociálních službách úspěšně ukončen!

31. 12. 2015 byla úspěšně ukončena realizace systémového projektu “Podpora procesů v sociálních službách”, který započal 1. 6. 2010.

Projekt s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/04.00005 byl podpořen z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a financován z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu české republiky.

Po dobu realizace trvala úzká a přínosná spolupráce s partnery projektu https://www.viagrapascherfr.com/acheter-viagra-pas-cher-quebec/ jako je

Unie zaměstnavatelských svazů ČR,
Svaz měst a obcí ČR,
Ministerstvo financí ČR,
Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Úřad vlády ČR,
Úřad vlády ĆR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
Zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb,
Asociace krajů České republiky - odstoupila na vlastní žádost v červenci 2012 a bylo
vytvořeno přes 3.400 stránek odborných textů (
Analýzy a výzkumy,
Studie proveditelnosti,
Právní analýzy,…)
Bylo zpracováno více jak 40 výstupů. Do činností projektu bylo

zapojeno okolo 420 externích odborníků ve více jak 32 pracovních skupinách projektu.
Přes 1.000 pracovníků sociálních služeb se účastnilo konzultačních procesů.
Pro veřejnost bylo uspořádáno
5 velkých odborných konferencí pro informovanost a
6 tiskových konferencí. Vydáno bylo
8 tiskových zpráv a o
kolo 36 článků n
ejčastěji v odborných časopisech (Sociální služby, Rezidenční péče, Sociální práce)
nebo veřejných mediích (Deník MF Dnes, Deník Právo).
Označeno v Nezařazené
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz