Publicita a osvěta (aktivita 11)


Stručná charakteristika aktivity

V rámci této aktivity byly jako součást realizace projektu pořádány konference a uskutečňovány další PR činnosti zaměřené na průběžnou prezentaci, propagaci a medializaci výstupů z ostatních aktivit projektu.

Hlavní a dílčí úkoly/cíle

Oslovení hlavních cílových skupin mediální a PR kampaně, kterými byly:

  • veřejnost ČR,
  • poskytovatelé sociálních služeb,
  • uživatelé sociálních služeb a jejich rodinní příslušníci,
  • odborná veřejnost.

Výstupy

  • Průběžné konference (1. čtvrtletí 2013, 1. čtvrtletí 2014, 4. čtvrtletí 2014, 1. čtvrtletí 2015).
  • Závěrečná konference (3. čtvrtletí roku 2015).
  • Vytvoření a realizace plánu komunikační strategie (zejména práce s médii)
  • Mediální a PR kampaň (nákup mediálního prostoru).
  • Povinná publicita – zajištění log, vlajek atd.
  • Tvorba a provoz specializovaných www stránek.

 

Soubory a informace

 

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz