Výstupy a dokumenty


Legislativa


Česká a evropská legislativní úprava (aktivita 1)

Podpora legislativních a metodických změn v systému sociálních služeb (aktivita 8)

 

Sociální jevy, činnosti a potřeby

Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení (aktivita 2)


Potřeby vyplývající ze sociálních jevů a zdroje pro jejich řešení (aktivita 3)


„Karty“ sociálních služeb (aktivita 4)

Informační systém pro sledování sociálních služeb včetně jejich nákladovosti (aktivita 7)

Informační systém byl spuštěn a zpřístupněn pro vybrané pracovníky veřejné správy a samosprávy.

Efektivní poskytování dlouhodobé sociálně zdravotní péče (aktivita 12)

Podpora asistivních technologií (aktivita 13)

Financování, plánování a efektivita

Plánování dostupnosti sociálních služeb a zajištění distribuce finančních prostředků (aktivita 5)

Nastavení systému financování sociálních služeb v ČR (aktivita 6)

Projektové řízení a publicita

Řízení projektu (aktivita 10)

Publicita a osvěta (aktivita 11)

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz