Projekty Ministerstva práce a sociálních věcí


Podpora transformace sociálních služeb

Cílem projektu je podpořit přechod lidí s postižením z velkokapacitních ústavních služeb do bydlení a služeb v běžném prostředí.
Projektu se účastní 32 ústavních zařízení z celé ČR, která poskytují služby cca 3 800 lidem s postižením. Na projektu spolupracují všechny kraje České republiky (Hlavní město Praha se vzhledem k podmínkám Evropského sociálního fondu účastní vybraných aktivit).
Projekt realizuje odbor sociálních služeb a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Součástí projektu je také Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, které vzdělává a podporuje účastníky transformačního procesu.
Projekt přispívá k plnění Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, která byla přijata usnesením vlády České republiky č. 127 dne 21. února 2007.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Více informací o projektu Podpora transformace sociálních služeb naleznete na webu MPSV, nebo na stránkách Národního centra podpory transformace sociálních služeb.

Inovace systému kvality sociálních služeb

Od září 2011 realizuje MPSV projekt „Inovace systému kvality sociálních služeb“, který je podpořen v rámci OP LZZ. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Vybraným dodavatelem je INSTAND, o. s. se subdodavateli Občanské sdružení „JOB“, Občanské sdružení QUIP, Občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen především na vzdělávání, tvorbu metodik pro inspekce poskytování sociálních služeb a revizi Standardů kvality.
Dění projektu je možno sledovat prostřednictvím internetové stránky http://www.mpsv.cz/cs/11748. Odběr e-mailového newsletteru lze objednat na adrese https://sites.google.com/site/inovacempsv/.

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz