Provázanost sledování problematických sociálních jevů na softwarovou aplikaci

V rámci Aktivity – „Problematické sociální jevy a vliv sociálních služeb na jejich řešení“ dochází k přípravě komplexní mapy datových zdrojů využitelných programem ArcGis, v němž bude možné vizualizovat sociální jevy vedoucí k sociálnímu vyloučení (exkluzi). Zároveň probíhá série jednání s dodavateli softwaru o zpřístupnění mapové aplikace jednotlivým krajským úřadům tak, aby vzniklé mapové výstupy bylo možné aktivně využívat i na krajských úrovních jako oporu pro analytickou a koncepční práci v regionech. V případě úspěšných dohod s dalšími resorty veřejné správy pak bude nastavena dlouhodobá spolupráce ve věci poskytování požadovaných dat, které byly pracovními skupinami expertů vydefinovány jako zásadní pro vznik rizika vstupu potencionálního klienta do sociálních služeb.

Vzniklé výstupy tak budou obsahovat vizualizované sociální jevy přispívající (či přímo vedoucí) k sociální exkluzi v mapě České republiky. Bude možné za využití časové řady dat tvořit příslušné vývojové modely efektivity poskytnutých intervencí a sociálních služeb jako takových.

Aktualitu připravila: Jindřiška Návarová

Označeno v Archiv
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz