Vydání Dodatku č. 9

Rádi bychom Vás informovali, že dne 29. 8. 2014 byla vydáním Dodatku č. 9 schválena Řídícím orgánem MPSV Žádost o podstatnou změnu v projektu týkající se rozšíření KA č. 3, 6, 8, 11 a 12 o druhou fázi realizace jednotlivých klíčových aktivit a přidání nové KA č. 13 – Podpora a rozvoj asistivních technologií. V souladu s touto změnou byla doba realizace projektu prodloužena do 31. 10. 2015. Popis jednotlivých KA na webových stránkách byl upraven v souladu s upraveným záměrem jejich realizace.

Aktivity projektu
Označeno v Archiv
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz