Záznam konference Brno

Sborník prezentací ke stažení zde

Úvodní slovo
(Zuzana Jentschke  Stöcklová – náměstkyně ministryně pro sociální a rodinou politiku, Mgr. David Pospíšil – ředitel odboru sociálních služeb, Ministerstvo práci a sociálních věcí ČR)

               
  
Historie a vývoj kvality sociálních služeb a zkušenosti se zahraničím 
(Igor Tomeš – Univerzita Karlova v Praze)
Prezentace ke stažení zde

  
  
Uniformity versus Flexibility in the Operation of Social Services – izraelská praxe
(Yekoutiel Sabah – Ministerstvo sociálních věcí a služeb Státu Izrael)
Prezentace ke stažení zde

 
  
Financování sociálních služeb v ČR
(Jakub Čtvrtník – QQT, spol. s.r.o., Matěj Lejsal – Domov Sue Ryder, o.p.s.)
Prezentace ke stažení zde

 
  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – služby sociální prevence či prostor pro neformální výchovu k občanství?
(Miroslav Kappl – Univerzita Hradec Králové)
Prezentace ke stažení zde

 
 
Role sociálního pracovníka v sociálních službách
(Petr Antoni – Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci)
Prezentace ke stažení zde

 
 
Závěrečné slovo
(Mgr. David Pospíšil – ředitel odboru sociálních služeb, Ministerstvo práci a sociálních věcí ČR)

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz