Záznam konference Praha

Sborník prezentací ke stažení zde

Úvodní slovo
(David Pospíšil – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

               
  
Podpora neformálních pečovatelů
(Mgr. Vladimíra Tomášková – FDV)

Prezentace ke stažení zde

  
  
Problematika nastavení služeb na sociálně zdravotním pomezí
(David Pospíšil, Jan Vrbický – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Prezentace ke stažení zde

 
 
  
Financování sociálních služeb v ČR
(Linda Maršíková – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Prezentace ke stažení zde

 
  
Důležitost akcentace nepříznivé sociální situace v sociálních službách
(David Pospíšil, Jan Vrbický – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Prezentace ke stažení zde

Asistivní technologie jako prostředky efektivních služeb a pomoci
(Michal Rada – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)

Prezentace ke stažení zde

 
 
Postavení hospiců ve zdravotně sociálním systému ČR
(Robert Huneš – Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.)

Prezentace ke stažení zde

 
 
Závěrečné slovo
(Mgr. David Pospíšil – Ministerstvo práci a sociálních věcí ČR)

Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz