Změny sociálních služeb – méně názvů, ale činnosti zůstanou


Pečovatelská služba nebo osobní asistence? V podstatě je to to samé, přestože pracovník v sociálních službách vykonává podobné činnosti, musí si poskytovatelé sociálních služeb oba druhy služeb registrovat zvlášť. S tím samozřejmě souvisí další administrativní činnost, vyplňování dokumentů a další schvalování. Do budoucna by se to mělo změnit a zjednodušit.

To je hlavní smysl nové typologie sociálních služeb, kterou připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Znamená to, že několik desítek druhů sociálních služeb se soustředí do několika základních typů, které se nově definují. „Reagujeme tak na připomínky poskytovatelů sociálních služeb, kterým současný systém rozdělení typů služeb nevyhovuje, protože je podle nich úzce vymezený a zbytečně je zatěžuje další administrativou,“ řekl ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce Petr Hanuš. Ministerstvo počítá se zavedením nové typologie v roce 2016.

Nová typologie podle ministerstva přinese další zlepšení. Nejenom sníží počet druhů sociálních služeb – podle jedné varianty změn by se měly zredukovat z 33 typů na 6, ale bude srozumitelná pro širokou veřejnost a umožní také efektivnější využití finančních prostředků. „Příliš velký počet druhů sociálních služeb komplikuje přesné stanovení nákladovosti jednotlivých činností a také chybí přesnější parametry pro vyhodnocení služeb, tedy evaluaci. Nová typologie by to měla celé zjednodušit a usnadnit,“ řekl ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce Petr Hanuš.

To, že se počet druhů sociálních služeb sníží, neznamená, že se redukuje i rozsah poskytovaných činností. Budou jasněji definovány jednotlivé činnosti, které se zahrnou pod menší počet druhů sociálních služeb. „Jsme přesvědčeni, že se tím zjednoduší nejen administrativa zejména pro poskytovatele sociálních služeb, ale i organizace sociální pomoci v daném území. Poskytovatelé sociálních služeb budou moci rychleji a adekvátněji reagovat na potřeby obyvatel v určitém regionu a docílí efektivnější práce,“ řekl ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce Petr Hanuš.

Změna nové typologie sociálních služeb by se měla spustit v roce 2016. Do té doby je nutné připravit hlubší propojení s dalšími prvky systému sociálních služeb, které do této problematiky zasahují, jako proces registrace, standardy kvality, vykazování dat, financování a proces plánování a rozvoje sociálních služeb.

Publikováno v deníku Právo dne 24.8.2013.

Označeno v Archiv
Kontakt

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
e-mail: projekt.procesy@mpsv.cz